Ble oppsagt, krever både erstatning og jobben tilbake

En kvinne fra Sør-Troms fikk sparken av en stor arbeidsgiver i Harstad. Hovedbegrunnelsen var at hun hadde for mye sykefravær.

SIVILSØKSMÅL Hun ble sagt opp grunnet stort sykefravær. Tirsdagen skal Trondenes tingrett behandle saken.  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

Kvinnen aksepterte ikke oppsigelsen, og har stevnet arbeidsgiver for retten med krav om å få jobben tilbake, pluss 75.000 kroner i erstatning og sakskostnader dekket. Tirsdag møtes partene i Trondenes tingrett. Kvinnen er representert av LO-advokaten Jan Arild Vikan, mens NHO og advokat Aleksander Rød prosederer på vegne av arbeidsgiveren.

I sluttinnlegget før rettssaken skriver arbeidsgivers advokat at bedriften har rett til å si henne opp med begrunnelse i høyt sykefravær. Saksøkte mener kvinnen i snitt har vært borte fra jobben i 37 prosent av tiden hun har vært ansatt, som er i over 10 år. Advokaten hevder det ikke er rimelig at arbeidsgiver skal fortsette å bære konsekvensene av et slikt omfang. Han mener hovedregelen er verneansvar i inntil ett år. Noe spesielt ansvar ut over det, har ikke arbeidsgiver, skriver han.


Byggfirma går til sivilt søksmål mot sin tidligere daglige leder

Den tidligere ansatte i bedriften, som har tilholdssted i Sør-Troms, er under etterforskning for underslag.


Arbeidsgiver hevder i tillegg at "alt" har blitt gjort for å tilrettelegge for arbeidstaker. Inkludert ergonometriske tiltak, redusert arbeidstid, særskilt opplæring og egne pauser. På et tidspunkt må det erkjennes at arbeidstaker ikke hadde helsen til å stå i den type stilling hun var ansatt i.

– Tilretteleggingsplikten strekker seg ikke så langt at arbeidsgiver må opprette stillinger det ikke er behov for, slik hun i realiteten krever. Arbeidsgiver er heller ikke forpliktet til å tilrettelegge når det går på bekostning av andre ansatte, påpeker advokat Rød.


Har vunnet fram i to rettsrunder mot Gratangen og Narvik

Hallgren Gundersen og El Installatøren Narvik AS har stoppet Gratangen og Narvik kommuner fra å inngå leveringskontrakt med en av selskapets konkurrenter.


Han ber tingretten frifinne arbeidsgiveren og pålegge kvinnen saksomkostningene til arbeidsgiver.

Kvinnen og LO-advokat Vikan har en helt annen oppfatning av tiden hun har vært i jobb hos arbeidsgiveren i Harstad. De mener at tilretteleggingen langt ifra har vært så god som "skrytelista" til NHO skulle tilsi. Det vises til at kvinnen da hun begynte hadde en stilling som arbeidsleder. Etter noen år endret plutselig arbeidsoppgavene hun ble satt til – og det var først da helseproblemene begynte å medføre sykefravær relatert til arbeidssituasjonen, hevder saksøker.

De anslår at alt som skal til for at kvinnen skal unngå sykefravær er litt bedre rotasjon i arbeidsoppgaver, samt at hun skjermes fra de tyngste takene. Det har heller ikke hjulpet hennes helsesituasjon at hun ble utsatt for et seksuelt overgrep fra en kollega i 2017, og har derfor ikke ønsket å tilbringe mye alenetid sammen med han. Trass i dette ble hun presset til å jobbe sammen med han, skriver advokaten.


Harstadmann saksøkte staten, tapte i retten

Mannen i 40-årene ble straffedømt tre ganger der han skulle vært frikjent fordi han var strafferettslig utilregnelig.


Eksponeringen fra kollegaen med manglende evne til grensekontroll har gitt kvinnen somatisering i form av muskelsmerter. Noe som har skapt begrensninger i muligheten til å påta seg vakter. Men kvinnen mener selv at hun nå – med litt tilpasning – tåler å stå i full jobb.

– Oppsigelsen fremstår som en sluttstein i en prosess der målet hele tiden har vært å presse min klient ut av arbeid. Oppsigelsen har derfor vært særlig belastende. At andre arbeidsledere har blitt skjermet fra rotasjon, mens kvinnen som har kjente funksjonsbegrensninger har blitt satt i rotasjon, har blitt opplevd som et utfrysningsforsøk.