DEBATT:

Åpent brev til rådmann og styrende politikere i Tjeldsund kommune

– Vi håper rådmannens forslag til innsparinger legges godt ned i det store arkivet (les søppelkassen).

Foreslått nedlagt: Artikkelforfatterne oppfatter et forslag fra Tjeldsunds administrasjon, som blant mye annet omfatter nedleggelse av Sandstrand skole, som motproduktivt. 

nyheter

Det var med forferdelse man leste artikkelen i mandagens Harstad Tidende hvor Tjeldsund SV informerte om rådmannens forslag til innsparingstiltak. Barnehagene i Grovfjord og Ramsund skulle legges ned, det samme gjaldt Sandstrand og Kongsvik skole. Sykehjem/alders- og bosenter i Grovfjord, Sandstrand og Fjelldal skulle avvikles over tid, parallelt med bygging av et nytt og stort sykehjem på Evenskjer.

Man ble ikke noe videre beroliget av rådmann Torbjørn Simonsen sitt tilsvar i torsdagens Harstad Tidende, hvor han bekreftet de ulike tiltakene, men ikke kjente seg igjen i at det skulle spares 60 millioner over fire år. Tallene måtte man komme tilbake til, men tiltakene som lå på bordet var reelle.

I Tjeldsund kommunes budsjett 2020 og økonomiplan for 2020–2023 kan man lese at de to sammenslåtte kommuner Skånland og Tjeldsund hadde et overskudd på henholdsvis kr 7,9 millioner og kr 3,2 millioner i 2019. Etter sammenslåingen må man altså gjennomføre drastiske tiltak for å unngå millionunderskudd. Kan rådmannen fortelle hva som er forklaringen på dette?

Formålet med sammenslåingen var vel ikke å sørge for et dårligere tilbud til innbyggerne, det var vel tvert imot. Mantraet var jo at sammenslås måtte man for å SIKRE et fullverdig tjenestetilbud til alle.

Så er det altså det motsatte som skjer. Kan rådmann eller styrende politikere i Tjeldsund forklare oss hvordan dette er mulig?

Når det offentlige skal spare penger så er det ALLTID tjenestetilbudet som kuttes. Det være seg helse og omsorg, skole, transport, etc. Se bare hva som skjer i det sammenslåtte fylket Troms og Finnmark, her kuttes det over en lav sko i fergetransport, hurtigbåtruter, etc. Administrative stillinger samt politikernes betingelser spares.

Det samme skjer altså nå i Tjeldsund kommune, det er tilbudet til våre barn og eldre som skal bli dårligere. Ikke en plass nevnes det at man kanskje burde kutte i de administrative kostnadene i kommunen, de som ikke er direkte ut mot brukerne. På kommunens hjemmeside teller jeg OVER 100 ansatte i ulike administrative stillinger, eksempelvis seks ansatte i info- og dokumenter, fem i HRM (Human Resource Management), åtte personer i rådmannens ledergruppe/støtte/stab, osv., osv.

Til sammenligning kan vi jo nevne at i Grovfjord Mek. Verksted med 75 ansatte og en omsetning på 200 millioner kroner har vi fire administrative stillinger inkludert undertegnede.

Vårt poeng er at det siste man kutter er jo det man tjener penger på, for en kommune les; tjeneste- tilbudet til innbyggerne.

Tjeldsund kommune får årlig inn 102 millioner kroner i skatt, pluss at man får 210 millioner i rammetilskudd. Rammetilskuddet er et tilskudd pr. innbygger, varierende avhengig av alder, så vidt vi har skjønt. Det burde derfor lønne seg for en kommune å legge til rette for tilflytning, og til å skape arbeidsplasser. Da ØKER skatteinntekter og rammetilskudd.

Med forslagene som ligger på bordet blir jo dette håpløst. Ikke nok med at man slåss i det daglige mot sentralisering og urbanisering, som vanskeliggjør arbeidet med å rekruttere ingeniører og fagfolk til Grovfjord, nå kan man heller ikke tilby barnehagetilbud til nyansatte. Tror rådmann og styrende politikere at det blir enklere å få folk til å flytte til Sandstrand, Grovfjord og Ramsund dersom dere gjennomfører de foreslåtte tiltakene?

Sannsynligheten er jo stor for at det ikke stopper med dette heller, det neste er vel at alle skoler utenom Evenskjer legges ned.

Tjeldsund kommune har for tiden en gjeld på 550 millioner kroner, som utgjør om lag 130.000 pr. innbygger. Gjennomsnittet for norske kommuner er 71.500. Det betales årlig 17,1 millioner i avdrag og 12, 1 millioner i renter.

Dette ser ikke ut til å skremme rådmann og politikere nevneverdig. Tiltakene som foreslås er jo å bygge et nytt stort sykehjem på Evenskjer og ytterligere bygge ut Skånland skole (parallelt med at den NYE skolen på Sandstrand legges ned, forstå det den som kan).

Vi håper rådmannens forslag til innsparinger legges godt ned i det store arkivet (les søppelkassen), at politikerne kjenner sin besøkelsestid overfor kommunens innbyggere, og kommer opp med tiltak som sikrer tjenestetilbudet til innbyggerne og sørger for økt tilflytning til kommunen. Vi og andre bedrifter i kommunen kommer gjerne med forslag til hvordan dette skal gjøres.