– Kan ikke møte alle gode ønsker

Forslaget til budsjett for Kvæfjord kommune 2021 er stramt på driftssiden og ekspansivt på investeringer.

NØKTERNHET Kommunedirektør Merete Hessen konkluderer med at Kvæfjord har kontroll på den økonomiske utviklingen. Samtidig som hun ber om nøkternhet når ordfører Torbjørn Larsen (t.v.) og resten av lokalpolitikerne snart skal vedta budsjettet for 2021.   Foto: Arkiv - Tone Anita Karlsen

nyheter

23,8 millioner kroner fra disposisjonsfondet er lagt inn for å kunne saldere det økonomiske opplegget i planperioden 2021–2024. Den gode nyheten er at cirka halvparten av beløpet som tas fra sparepengene er knyttet til forskuttering av idrettsanlegg. Mye av pengene får kommunen altså igjen senere, gjennom tildeling av spillemidler.


Disse foretakene har søkt ekstra koronapenger fra Kvæfjord kommune

Søknadene om ekstra næringsstøtte behandles i formannskapet 23. november.


– Bruk av disposisjonsfond til drift er ikke langsiktig, og er økonomisk bærekraftig over tid. Kommunen må være ærlige på at vi ikke kan imøtekomme alle gode ønsker – i hvert fall ikke med en gang, påpeker kommunedirektør Merete Hessen.