Disse foretakene har søkt ekstra koronapenger fra Kvæfjord kommune

Søknadene om ekstra næringsstøtte behandles i formannskapet 23. november.

SØKER Frode Vik og Kvæfjord Matkultur SA.  Foto: Arkiv - Tore Skadal

nyheter

Midlene kommer fra sentrale myndigheter i sammenheng med covid 19. De skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Det er snakk om en engangspåfylling av Kvæfjords næringsfond med 1,7 millioner kroner.

- Kvæfjord Matkultur SA ved Frode Vik ber om tilskudd på 111.000 kroner til dekning av 50 prosent av utgiftne i prosjektet "Kvæfjord Matkultur SA - økt verdiskaping gjennom samarbeid". Det tilhører saken at kommunens næringsrådgiver er utleid i halv stilling fram til 31.7.2023, for å fungere som prosjektleder i Kvæfjord Matkultur SA.