Stolte produksjonsteknikere med fagbrev: – Det har vært tøft å holde på med dette i tillegg til skiftarbeid

Marit Grøttem og Tanya Svendsen har jobbet med produksjon av emballasje og isolasjon i henholdsvis 13 og 10 år, og nå har de tatt fagbrev som produksjonsteknikere.

DYKTIGE DAMER: Marit Grøttem (til venstre) og Tanya Svendsen er begge stolte av å være de eneste i produksjonen som har fagbrev.  Foto: Per Jan Pedersen

nyheter

Selv om de jobber i et mannsdominert yrke, har de to damene nå lengst ansiennitet i produksjonen hos Br. Sunde AS på Rødskjær.

Hardt med studier og skiftarbeid

Både Marit og Tanya forteller om et godt arbeidsmiljø der de har det trivelig på jobben, men etter hvert ønsket de å få et bevis på at de har den riktige kompetansen for jobben de utfører.