Nytt næringsområde legges snart ut for salg

Før jul legger Nergård Havfiske as ut to tomter på nær ni mål på Langnes og en tomt i St. Olavs gate til salgs.

Nergård Havfiske ønsker å selge de to tomtene på nær ni mål på Langnes.  Foto: Knut Godø

nyheter

Langnestomtene er der Ytre Rolløya Fiskarsamvirke drev fra 1962. Tomten i St. Olavs gate 168 er der nå nedlagte Ako Pølsemakeri holdt til. Eiendomsmegler i Tromsø jobber med å lage et salgsprospekt som skal være ferdig om få uker.

Økonomisjef Sverre Garden Hutu i Nergård-konsernet holder kortene tett til brystet om salget av tomtene i Harstad.  Foto: Nergård-konsernet

Økonomisjef Sverre Garden Huru sier de ikke vil uttale seg om takst eller andre detaljer rundt eiendomssalget.