Meninger:

Tall som belyser verftssatsingen

Vi vil gjerne trekke frem noen hovedtall når det gjelder verftssatsingen i Harstad Skipsindustri.

  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Senest nå i høst er det besluttet at Hamek skal få nytt maskinverksted og nytt administrasjonsbygg. Kostnaden er til sammen 30 mill.kr. Dette vil gi en forbedring av arbeidsforholdene for de ansatte ved verftet. I tillegg skal det påkostes ca. 20 mill.kr i nytt driftsutstyr, slipp-oppgraderinger, krane, oppgradering i driftsbygninger, m.m. Disse investeringene pågår nå.

Harstad Skipsindustri har i løpet av de siste årene ferdigstilt og igangsatt investeringer i Hamek for over 250 mill. kr. Dette er den største satsingen på verftsindustrien i Harstad i hele verftets historie.

For en del år siden var anleggene nedslitte og med stort behov for oppgraderinger. Verftet måtte moderniseres og effektiviseres for å klare å drive konkurransedyktig. For å få til videre drift var det dessuten nødvendig å ta et stort løft på miljøsiden, med både kartlegging og opprenskning av forurensede masser, og installasjon av rensesystemer for fortsatt drift.

De senere årene er alle disse forholdene tatt tak i, og løst trinn for trinn. Dette har gjort det mulig å drive verftet videre, og det har vært en økning i antall arbeidsplasser, oppdragsmengde for verftet, og ikke minst oppdrag for lokale leverandører til verftet.

Miljøkostnader de senere årene har vært som følger:

– Miljøkartlegginger, andel «Ren Harstad Havn,» miljøsanering landmasser

– Rensesystemer og overgang til landstrøm

I tillegg kommer påbegynt miljøsanering av landmasser på nordre eiendommer (kartlagt av miljøteknisk rådgivningsfirma).

Til sammen utgjør det ovenstående ca. 100 mill.kr i miljøinvesteringer.

Dette er investeringer for fremtiden, – i oppryddinger og tiltak som kommer verftet, områdene og byen til gode, – og som ikke ville blitt utført uten investeringene i verftet og andre utbyggingsprosjekter.