Siste sprell fra misfornøyd montør, ville ha sak mot HLK gjenåpnet

Hålogaland Kraft gikk tidligere år seirende ut av en årelang rettsbatalje med en montør som jobbet med installering av digitale strømmålere. Nå har Frostating lagmannsrett avslått en begjæring fra mannens advokat om gjenåpning av saken.

LANG RUNDE Etter tre rettsrunder og ett forsøk på å sende saken inn for Høyesterett er Hålogaland Kraft endelig ferdig med en sak som begynte å rulle høsten 2017.  Foto: Illustrasjon - Christer Pedersen

nyheter

Begjæringen var et slags siste sprell i et forsøk på å få kortene delt ut på nytt, men han mislyktes. Montøren drev eget firma og var teknisk sett hanket inn for å gjøre en jobb for en av HLK sine underleverandører i 2017. Etter en uheldig konfrontasjon mellom montøren og daværende administrerende direktør for HLK, ble montøren fjernet fra sine oppdrag, etter klage fra HLK på hans oppførsel. Noe han ikke aksepterte.


Hålogaland Kraft frifunnet etter rettsoppgjør

I etterkant av bruduljer med en montør på oppdrag for kraftselskapets underleverandører, ble HLK i Ofoten tingrett dømt til å betale til sammen 900.000.


Hålogaland Kraft ble stevnet inn for Ofoten tingrett med krav om økonomisk erstatning og dekning av alle montørens rettskostnader.