Slått konkurs med over to millioner kroner i gjeld

Trondenes tingrett åpnet torsdag morgen som forventet konkurs i Grøtavær Brygge.
nyheter

Selskapet begjærte selv oppbud etter styrevedtak. Tingretten fant at begjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven. Skyldneren har opplyst at den samlede gjelden er på 2,1 millioner kroner, og at selskapets aktiva vesentlig består i anleggsmidler og omløpsmidler med en samlet anslått verdi på cirka 1,7 millioner kroner. Antall ansatte ble oppgitt å være 11.Advokat Stein Nilsen er oppnevnt som bostyrer. Fristen for fordringsanmeldelser er satt til 10.12.2020. Skiftesamling er berammet til 7. januar.