Sola i ferd med å gå ned for Grøtavær brygge. Reiselivsselskapet ute i øyriket begjærer oppbud

Rettsmøtet er berammet i Trondenes tingrett torsdag morgen.

BRÅSTOPP Grøtavær brygge i nydelig midnattssol. Men sommerhalvåret 2020 ble det stille, i kjølvannet av koronaviruset.  Foto: Illustrasjon - Knut Godø

nyheter

Tar tingrettsdommer Audhild Ulvang begjæringen til følge åpnes det opp konkurs i det tradisjonsrike reiselivsselskapet ytterst i nordvest på Grytøya. Etter det HT erfarer er det koronaviruset og tomme ordrebøker som har skjøvet daglig leder Noralf Leitring og styreleder Kjell Larssen til punktet hvor de ikke lenger så muligheter for å drifte videre. Begjæringen ble levert inn til retten onsdag formiddag.


Leirskoleåpning som planlagt

Ved Grøtavær leirskole forbereder de seg på storinnrykk utover høsten, ifølge konstituert rektor Dag Erik Eriksen ved Stangnes ungdomsskole som driver leirskolen på Grøtavær.


Grøtavær Brygge AS er et driftsselskap, eid i sin helhet av Noralf Leitring, som kjøpte virksomheten i 2018. Bygningsmassen er skilt ut, og eies i sin helhet av Morten Sørgård.