Konsern som eier flere lokale selskaper endrer navn

SE-gruppen, som eier blant annet XL-Bygg og Harstadbygg, endrer navn til Kronsteingruppen.

DIREKTØR: Torgeir Arntsen administrerende direktør i SE-gruppen  Foto: Marius Birkeland

nyheter

Alle ansatte i SE-gruppen AS og deres datterselskaper ble onsdag orientert om navnebyttet.

– Det gjør vi fordi vi er vokst ut over Sortlands grenser hvor det hele startet, og i dag eier selskaper i Harstad, Hadsel, Evenskjer og Kvæfjord, i tillegg til på Sortland. Det er viktig for oss at alle våre datterselskaper føler at de hører hjemme og er likestilte i konsernet, og da må også navnet vårt gjenspeile det, sier Torgeir Arntsen, administrerende direktør i Kronsteingruppen i en pressemelding.