Fylkesrådet snur om midler til veiutbedringer: –Jubeldag for hele Ibestad

Fortvilelse ble snudd til glede da det onsdag ble kjent at fylkesrådet nå sier ja til veiutbedringer de i juni valgte å stryke.

JUBEL: Det var ikke vanskelig å få befolkningen til å hente fram flagget da det ble kjent at blant annet denne veistrekningen fra Ytre Forså mot fergekaia vil bli utbedret. : Foran bilen fra venstre: Marius Arvesen, Kleiva Fiskefarm, Ole Aksel Johansen, Breivoll marine produkter, Einar Johan Dons, Ibestad SP og Hugo Olsen varaordfører, SP. Til høyre for traileren Åse Valen Olsen, Sørrollnesfisk, Endre Rønning, Ibestad skipshogging og sanering AS og Bente Mikalsen, SP.  Foto: Privat

nyheter

Senterpartiets varaordfører Hugo Olsen hadde ingen problemer med å vise gleden som nå rår i store deler av Ibestad-samfunnet.

– Dette er utvilsomt en gledens dag for Ibestad. Nå får vi i første omgang utbedret en 1600 meter lang strekning fra Ytre Forså og retning fergeleiet på Sørrollnes.