Budsjettøkning gir muligheter for Márkomeannu

Lederne for den markasamiske festivalen Márkomeannu takker for at sametingsrådet foreslår at Sametinget neste år øker støtten til festivalen med 246.000 kroner.

BEDRE ØKONOMI: Márkomeannu-festivalen får bedre økonomi i 2021, og det kommer godt med når de skal planlegge neste års festival i usikre korona-tider. Fra venstre: Festivalleder Aili Guttorm, styreleder Arnt Marius Eriksen og daglig leder og produsent Ane Margrethe Ugelvik. Foto: Márkomeannu 

nyheter

Sommerfestivalen arrangeres i Evenes og Tjeldsund kommuner i månedsskiftet juli/august, men i tillegg har festivalen tatt nye steg i retning av å etablere seg som en helårsaktør.

Kan gjøre en enda bedre jobb

Styreleder for Márkomeannu, Arnt Marius Eriksen, synes det er svært hyggelig at festivalen blir lagt merke til.