Solid løft til Márkomeannu

I sametingsrådets forslag til Sametingsbudsjett for 2021 er det foreslått en økning på 246.000 kroner til den markasamiske festivalen Márkomeannu.

FORNØYD: Politisk rådgiver Eirik Larsen (NSR) er svært fornøyd med at festivalen Márkomeannus budsjett for 2021 styrkes. Foto: Pressebilde NSR 

nyheter

Sametingets bevilgning til Márkomeannu vil dermed utgjøre drøye 1,2 millioner kroner, og det er politisk rådgiver Eirik Larsen (NSR) svært fornøyd med.

Stor kulturaktør

– Márkomeannu-festivalen er en stor kulturaktør i regionen. Sommerfestivalen arrangeres i Evenes og Tjeldsund kommuner i månedsskiftet juli/august, men i tillegg har festivalen tatt nye steg i retning av å etablere seg som en helårsaktør. Márkomeannu har et unikt produkt som hele regionen kan være stolt av, og den har markert seg som en av de aller største og mest vågale samiske festivalene, sier politisk rådgiver Eirik Larsen.

Kulturbransjen har vært hardt rammet av koronapandemien og Márkomeannu måtte avlyse sommerfestivalen i 2020. Festivalen har likevel klart å opprettholde aktiviteten gjennom andre arrangementer.

I 2020 har festivalen arrangert barnefestival på Gállogieddi i Evenes, samt arrangementer i Tjeldsund, på SALT i Oslo og i Stormen konserthus i Bodø. Festivalen skal også ha et arrangement i Tromsø senere i år.

Bedre rammer

Márkomeannu har vært samarbeidspartner med blant Festspillene i Nord-Norge og har nylig inngått samarbeidsavtale med Bodø 2024 – Europeisk kulturhovedstad.

– Økningen vil gi festivalen bedre rammer for helårsdrift, og gi rom til å styrke barne- og ungdomsdelen av festivalen. Jeg håper at vårt budsjettløft vil bidra til en fortsatt positiv utvikling av Márkomeannu. Av økningen på 246.000 kroner utgjør 46.000 kroner lønns- og prisvekst. Festivalens totale bevilgning fra Sametinget vil utgjøre 1.218.000 kroner. Sametingets budsjett for 2021 vedtas av Sametinget i desember. avslutter Eirik Larsen.