En lettelse for mange permitterte

Situasjonen er virkelig alvorlig for bransjene som betyr så mye for sysselsettingen over hele landet og som har status som et nasjonalt satsingsområde.

nyheter

Å utvide dagpengeordningen var et av elementene i vårens rikholdige koronapakker. Beregningsgrunnlaget ble endret slik at de som ble permittert mottok 80 prosent i stedet for 62,4 prosent av inntekten for de første 300.000 kronene. Dette for å sikre de lavtlønte, ikke minst innen hotell-, restaurant- og øvrige reiselivsnæringer, der smitteverntiltakene fikk umiddelbare og dramatiske konsekvenser. I sitt forslag til statsbudsjett la regjeringen opp til å avvikle ordningen fra årsskiftet. Opposisjonen på Stortinget og bransjeorganisasjonene krevde en videreføring og fikk rett i sin begrunnelse. Koronasituasjonen viste seg alt annet enn forbedret.

Tvert imot, fastslo Bent Høie at «nå er det alvor» da han tirsdag og torsdag varslet nye og strengere smitteverntiltak – en ukes tid etter forrige runde med samme budskap. Planen var egentlig å vente i to uker, men virusspredningen fikk tidsskjemaet til å sprekke. Så kan man jo si at opposisjonspartiene nok en gang har fått forbedret et opplegg, når Erna Solberg nå melder at dagpengeendringen likevel vil bli forlenget ut mars neste år. I VG peker hun nettopp på utviklingen innen reiseliv, hotell og restaurant der stadig flere risikerer å gå permittert og ledige også i de første månedene neste år.

Situasjonen er virkelig alvorlig for bransjene som betyr så mye for sysselsettingen over hele landet og som har status som et nasjonalt satsingsområde for å gi oljenasjonen flere bein å stå på. Reiselivsnæringene ble da også tilgodesett spesielt i regjeringens krisepakke tidligere i høst. I oktober, måneden da statsbudsjettet ble fremlagt, viste NHO Services undersøkelse at omsetningen var omtrent halvert fra samme måned året før, dog med betydelige geografiske og bransjemessige forskjeller.

Regjeringen høster applaus for snuoperasjonen, men godt hørbar er også LO-leder Hans-Christian Gabrielsens «Endelig!». Det står imidlertid ikke til å nekte at koronasituasjonen så lysere ut da regjeringen foreslo å avvikle dagpengeendringen. Med det omfanget koronatiltakene har fått, skjerpes kravene til treffsikkerhet – ut fra de smitteprognosene som står til rådighet. Å rulle ut milliardpakkene var på mange måter enklere enn avveiningene mellom nedtrapping og videreføring.