Kommunestyremøtet:

Krevende å få på plass dunker til flaskeoppsamling

Kommunestyret har tidligere vedtatt å etablere en ordning for oppsamling av flasker og bokser i sentrum som kan pantes. Tiltaket er ønsket i forbindelse med utbedringen av torget, Generalhagen og Havnepromenaden.

KOMPLISERT Å hoste opp en adekvat oppsamlingsordning for bokser og flasker i sentrum som kan pantes, har vist seg å være krevende.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Men lite har skjedd. Kristian Eilertsen (Frp) stilte spørsmål rundt progresjonen i prosjektet. Har vedtaket blitt fulgt opp?

Ordfører Kar-Anne Opsal svarte følgende: