Går mot rettssak:

Krasjet i lokket, ble bøtelagt, men har ikke betalt

En mann i 20-årene med bostedsadresse i Harstad mistet fullstendig kontrollen over kjøretøyet han førte på RV83 i Harstadbotn 29. februar i år.

VARSOMHET Mannen i 20-årene hadde enten for stor fart i forhold til føreforholdene, eller han var ikke aktpågivende da han krasjet i Lokket i februar, hevder politiet.  Foto: Illustrasjon - Frank R. Roksøy

nyheter

Han kjørte over i motsatt kjørebane og tapte kontroll over bilen. Som en konsekvens kjørte han utfor veien på høyre side og kolliderte med tunnelveggen, med den følge at det oppsto store materielle skader på kjøretøyet.

Politimesteren i Troms har konkludert med at mannen ikke var tilstrekkelig aktpågivende og varsom, idet han ikke var tilstrekkelig oppmerksom på bilens plassering i kjørebanen og/eller holdt for høy fart etter de rådende kjøreforhold.