Meninger:

Torsdag er starten på et enda mere inkluderende Harstad

Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold skal vedtas i Harstad Kommunestyre. Endelig, etter at jeg initierte denne planen høsten 2017, foreligger den for kommunestyret.

MERKEDAG Håkon Vahl ser fram til kommunestyremøtet torsdag.  Foto: Illustrasjon - Andreas Isachsen

nyheter

Det er viktig for å sikre inkludering av personer med ulik seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. For oss handler det om at det skal være godt å leve i Harstad uansett hvem du er eller elsker.

Torsdag er starten på et enda mere inkluderende Harstad. Planen blir et flott verktøy for brukere både i skole, eldreomsorg og helsetjenesten.

Det er viktig å få til løpende informasjons- og holdningsarbeid samtidig som offentlig ansatte i ulike posisjoner får kompetanse på hvordan de skal møte personer hvor seksuell legning er eller kan være en del av et større bilde. Dette arbeidet må gjøres systematisk. Da er en tydelig handlingsplan med tiltak og ansvarlige et viktig verktøy for å sikre at vi følger opp vår forpliktelse om at Harstad skal være et trygt og godt lokalsamfunn for alle.

Harstad, omliggende kommuner og lokale statlige samarbeidspartnere må som en del av en handlingsplan aktivt ta i bruk «Rosa Kompetanse». Dette er et undervisningsprogram for helsepersonell, skoleansatte, politi og påtalemyndighet om hvordan vi kan snakke trygt om kjønn og seksualitet. Målet for opplæringen er at alle, uansett bosted, skal føle seg trygge og inkluderte på skolen, i helsevesenet og i møte med politiet.

Vi vet at mange unge som er usikre på egen seksualitet, sliter. Undersøkelser blant unge homofile og lesbiske viser dessverre større tilbøyelighet til rus og psykiske vansker enn for andre unge. Blant annet sier undersøkelsen «seksuell orientering og levekår» fra Uni Helse i 2013 at hele 19 % av bifile kvinner sier de har prøvd å ta sitt eget liv. Tilsvarende tall for heterofile kvinner er 5,1 %. Blant menn er tallene 9,8 % for homofile og 3,8 % heterofile.

Det er også slik at noen miljøer fortsatt ikke aksepterer homofili. Mye av fordømmelsen er basert på religion. Men også i deler av innvandrermiljøene, både europeiske og andre, vet vi at skepsis og fordømmelse er utbredt. Både religiøse miljøer og minoritetsmiljøer har ofte en sterk indre sosial kontroll. Vi må bekjempe den type negativ sosial kontroll med de virkemidlene vi har tilgjengelig.

Så endelig en Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold som setter fokus og gjør at vi fremover har en større verktøykasse i Harstad for å bli en enda bedre og mere inkluderende by å bo i.

Gratulerer Harstad.