- Må si oss fornøyd med delt topp-plassering i Nord-Norge

KUPA får fire millioner kroner i tilskudd fra nasjonale programmer. Pengene skal brukes til å hjelpe gründere med å realisere forretningsideer og vekst.

FORNØYD Trond Slettbakk, administrende direktør i KUPA.  Foto: Theodor Karlsen

nyheter

Industriinkubatoren lokalisert til Harstad er ikke alene. Totalt 183 millioner kroner går fra Næringshageprogrammet og Inkubasjonsprogrammet til 39 næringshager og 33 inkubatorer over hele landet. Det er 22,2 millioner mer enn i 2020, som gir en samlet økning på 13,8 prosent. En nasjonal evaluering viser at disse har hatt en sterk utvikling de siste årene.

– Vi jobber hele tiden med å forbedre tilbudet og har ambisjoner om å oppnå enda bedre resultater i arbeidet med bedriftene slik at vi får en høyere innplassering og flere midler. Vi måles hvert år basert på hvor bra bedriftene lykkes og hvor fornøyd de er med rådgivningen fra oss, sier Trond Slettbakk, administrerende direktør i KUPA i en pressemelding.


800.000 til åtte ulike næringshager og inkubatorer

Fylkeskommunen har bevilget til sammen 800.000 kroner til åtte ulike næringshager og inkubatorer i Troms og Finnmark. Midlene skal benyttes til mobiliseringsarbeid blant bedrifter i distriktene, ifølge en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.


KUPA er innplassert på nivå 3 av fem mulige, som betyr at inkubatoren KUPA Startup får tildelt tre millioner kroner i 2021. I tillegg får KUPA tildelt en million kroner målrettet mot å utvikle inkubatortilbudet i Ofoten-regionen. Dette utgjør totalt fire millioner kroner i tilskudd, som går til rådgivning for å hjelpe gründere å lykkes.

– Selv om vi gjerne skulle hatt en høyere innplassering, må vi si oss fornøyde med å dele topplasseringen i Troms og Finnmark, påpeker Slettbakk.

Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet eier de to nasjonale programmene. Fylkeskommunene er oppdragsgivere til programmene og beslutter de økonomiske rammene. De kan i tillegg øke tilskuddet til den enkelte næringshage og inkubator. Tildeling er gitt under forutsetning av budsjett-beslutninger i Stortinget og fylkeskommunene.


Arctic Innovation Week:

– Harstadværingene har et stort pågangsmot, og er derfor godt egnet som gründere

Tirsdag samlet harstadgründere seg på Bakerinnen for en såkalt gründerfrokost, der de fikk møte andre i oppstartsmiljøet.


Næringshagene og inkubatorene mottar tilskudd basert på en vurdering av oppnådde resultater og antatt potensial. Innplasseringen på tilskuddsnivåene vil gjelde ut programperioden, hvilket vil si de to neste årene. Næringshagene får 1,5 – 2,5 millioner kroner årlig fordelt på fire tilskuddsnivåer. Inkubatorene får 1,5 – 5 millioner kroner fordelt på fem nivåer.

Siva – Selskapet for industrivekst – er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult- sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg.


Fra flyktning til fast ansatt på rekordtid

Syriske Mohammad Talaa (36) ble bosatt som flyktning i Harstad kommune i 2014. I dag er han rådgiver i Kunnskapsparken Nord.


Gjennom Siva-strukturen får bedriftene nettverk, partnere, kompetanse, og fasiliteter, der de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling.

Siva-strukturen er en viktig del av virkemiddelapparatet, som også forsterker innsatsen som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, fylkeskommunene og andre bidrar med direkte til bedriftene.