- Trondenes kirke kan være en kandidat til å motta midler for istandsetting

Opplysningsvesenets fond fikk i et leserinnlegg fra Frode Bygdnes (Rødt) hard kritikk fordi de bruker inntekter fra kirkegods til utvikling av hotell, kino og bibliotek i Harstad, samtidig som Trondeneskirka forfaller, og det er et problem å fornye taket.

SØKNAD Ole-Wilhelm Meyer holder døren åpen for drahjelp til nødvendig vedlikehold av Trondenes kirke.  Foto: Erik Five Gunnerud / OVF

nyheter

Fondets nevnte engasjement i Harstad skjer gjennom selskapet Clemens Eiendom. Nå har Bygdnes fått svar i et innlegg til Nord-Norsk debatt fra sjefen sjøl i Opplysningsvesenet fond, direktør Ole-Wilhelm Meyer.


Trondenes kirke trenger en oppgradering: – Nå holder det med midlertidige løsninger

Trondenes kirke har vanntilførselen lenge vært et problem, og flere midlertidige løsninger har vært innført over tid. Nå er det nok, mener kirken.


Leserinnlegget avsluttes slik: "At Clemens Eiendom kan være en muliggjører for å realisere en ny kino og et nytt bibliotek i Harstad, i tråd med flertallet i kommunestyret, mener vi er med på å oppfylle samfunnsoppdraget. Et sterkt OVF vil også komme Harstad til gode på andre områder. I statens innsats for bevaring av våre eldre kirker, vil Trondenes kirke, fra ca. 1440, kunne være en kandidat til å motta midler", påpeker Meyer.