Trondenes Maskin & Transport slått konkurs

Skatteetaten fremmet et krav på 1,1 millioner kroner som bedriften ikke kunne betale. Trondenes tingrett åpnet derfor konkurs i selskapet i dag.

SLUTT Skatteetaten begjærte Trondenes Maskin & Transport konkurs med et krav på 1,1 millioner kroner. Tingretten åpnet konkurs i selskapet mandag formiddag.  Foto: Colourbox/Image Source/Adrian Weinbrecht

nyheter

Lillian Paulsen møtte i retten for saksøker, mens selskapet var representert av styreleder Hazem Khalil Al Akka og advokat Kjetil Krokeide. Konkursbegjæringen ble levert inn til retten 13. oktober. Kravet på 1071 7I3 kroner har sin bakgrunn i merverdiavgift, tvangsmulkt, gebyrer og renter.

Saksøker opplyste i rettsmøtet at hans eiendeler vesentlig består av en utestående fordring på 4,1 millioner kroner, som i sin helhet er bestridt, samt at det er fremmet et motkrav. Anleggsmaskinene har en estimert verdi på 1,2 millioner kroner og samlet gjeld fire millioner kroner.