Meninger:

- Alle her nord er klar over manglende bevilgninger, men hvordan forvalter Troms og Finnmark disse pengene?

Geir Ove Bakken har ett innlegg i Harstad Tiodende mandag 26. oktober hvor han klager over veiene i Troms og Finnmark. Ja, dette vet vi, men hvorfor har ikke fylket gjort noe med disse veiene?

Elendighetsbeskrivelse: Artikkelforfatteren mener investeringsbehovet på fylkesveiene er enormt, men det kan gjøres noe med. Her en vei på nordsida av Harstad, tatt av en frustrert bilist. Foto: Privat 

nyheter

Man kan heller spørre hvor mange byråkrater er det som sitter i disse fylkene? Hva har de gjort med alle millionene som de forvalter? Det kunne det vært greit å få vite.

Dersom han husker tilbake da Ivar B. Prestbakmo satt i den rødgrønne regjeringen hørte man ikke ett ord om disse veiene, men for ikke lang tid siden hadde den samme Prestbakmo et lengre innlegg i en herværende avis hvor han beklaget seg over manglende bevilgninger til disse veiene. Hvilken regjering var det som overførte fylkesveiene til fylkene uten at det fulgte med penger?

Alle her nord er klar over manglende bevilgninger, men hvordan forvalter Troms og Finnmark disse pengene. Når det er sagt er det en skam at vi skriver 2020 og der den største verdiskapingen er kjører man på veier som hadde egnet seg på 50-tallet.

Nu opplever man at fylket legger ned fergetrafikk, bussruter, skoletilbud ute i distriktene, dette er bare noe av det som skjer. Så kan man spørre. Hva driver de på med alle byråkratene som sitter i disse to fylkene?

Det eneste vi kan lese er at de ansetter flere og flere. Byråkratiet vokser, men det skjer lite i kommunene omkring.