Leder:

Når krisen trekker ut

SV vil ha en lovendring slik at Stortinget sikres større påvirkning under utformingen av koronatiltak.

Koronatiltakene er et resultat av helsefaglige råd og politiske avveininger.

nyheter

Audun Lysbakken presiserer at det ikke er meningen å svekke regjeringens handlekraft, men at de vide fullmaktene regjeringen her har fått var tilpasset en akutt, kortvarig krise. Da blir det problematisk – i et demokratiperspektiv – når krisen viser seg å bli langvarig og behovene for akutte smitteverntiltak kommer i bølger.

Europa er nå inne i årets andre dramatiske smittebølge. Harstad er erklært som rød sone, og for landet totalt sett noteres det høyeste smittetallet på én uke siden mars og det høyeste antall innleggelser siden mai. Da de skjerpede rådene og påbudene ble presentert, la Folkehelseinstituttet vekt på risikoen for at smitten kommer ut av kontroll.

Det står ikke til å nekte at det har vært uklarhet rundt noen av tiltakene, for eksempel om bruken av munnbind. Det er også reist kritikk mot mangelfull logikk. Utdanningsforbudet påpeker at lærere kan møte hundre elever i ukens løp, men må nøye seg med fem gjester i heimen fredag kveld. En gruppe psykologer var nylig ute og advarte mot en generell utmattelseseffekt i befolkningen, nettopp fordi ingen vet hvor lenge den mye omtalte dugnaden vil vare.

Det er regjeringen som ut fra de helsefaglige rådene foretar den endelige utformingen av tiltakene. Og Norge er blant de europeiske landene som hittil har klart seg best gjennom pandemien. På NRK Debatten torsdag hadde Lysbakken ingen konkrete eksempler hvor han mente Stortinget burde ha grepet inn. Men det er neppe noen uenighet om at sterke inngrep i folks hverdag og bedrifters betingelser sikres legitimitet når vedtakene har en bred politisk forankring.

Under vårens unntakstilstand var det da også løpende kontakt mellom regjeringen og opposisjonspartiene, og tallrike tilfeller hvor tiltaksplaner ble endret – eller forbedret, om man vil. Regjeringen må også i fortsettelsen forene handlekraft overfor koronaen med lydhørhet overfor Stortinget. For koronatiltakene er et resultat av helsefaglige råd og politiske avveininger. Men å starte den omfattende prosessen med lovutredning og høringsrunder midt i løpet, er ikke hensiktsmessig. Spørsmålet får i alle fall vente til kommisjonen som evaluerer koronastyringen har sagt sitt.