Ingen har nydyrka så mye som Harry og Brøyten

Harry Albrigtsen på Høgda i Harstad er maskinføreren som har grøftet flest mil og omgjort dyrkbare arealer til grønne jorder i Harstad og Kvæfjord. 68-åringen er en mester med sin 92-modell norskbygde Brøyt.

Full sving: De står på fra tidlig morgen til sein kveld i all slags vær. Fra venstre Edgar Johansen, Harry Albrigtsen og gårdsarbeider Sirisak «Billy» Nicholas. Foto: Terje Olsen 

nyheter

- I 43000 timer har «Brøyten» jobba trofast for å skape nye jorder i Harstad og Kvæfjord. Jeg har også brutt mye mark med traktorgraver. I over 40 år har jeg holdt på med dette, forteller den solbarka maskinføreren.

- Sjøl om jeg nå er 68 år, har jeg ikke tenkt å slutte med det første. Bøndene er ivrige nydyrkere, og jeg regner med at det fortsatt er noen års gravearbeid som venter!