La 2000 meter strømkabel i sjø utenfor Vesterålen

Seaworks fra Harstad vant i vinter anbudskonkurransen om oppdraget, bestilt av Vesterålskraft.

AKTIVT Fjordkabel la 2000 meter sjøkabel denne uken, og er allerede på vei til neste oppdrag.  Foto: Seaworks

nyheter

Seaworks kabel har etter hvert mange oppdrag for lokale og regionale kraftselskaper. I sommer la de kabel til Sørrollnes for Hålogaland Kraft, og nå har de lagt sjøkabel over Lifjorden, fra Toftenes til Holm for Vesterålskraft. Kabelen kan forsyne deler av Øksnes kommune med strøm, og det ustabile luftstrekket over Lifjorden er historie, melder Bladet Vesterålen. Den gamle strømlinja skal stamme fra slutten av 1940-tallet.


14 akvakulturanlegg fjernet:

50 tonn med illeluktende avfall

Harstad-rederiet Seaworks har vært med i opprydningen av forlatte akvakulturanlegg, som over lang tid har vært en sikkerhetsrisiko for både miljø, fiskeri og båttrafikk.


– Vi har et utmerket samarbeid med kraftselskapene. De er veldig flinke til å planlegge i detalj jobbene som skal gjøres. Når vi dukker opp, står de klar til å assistere oss med alle midler, skryter avdelingsleder for kabel i Seaworks, Stian Hokland.