Riksantikvaren på befaring på Trondenes Kirke: - Det vi ser er at vi har dårlig tid

 Fredag var det befaring med Riksantikvaren på Trondenes Kirke, og det handlet det om hva som må gjøres for å få den i forskriftsmessig stand.

Befaringa: Befaringa forgikk både ute og inne i kirken, her er de på veien overfor kirka. Foto: Bengt Simonsen  Foto: Bengt Simonsen

nyheter

- Vi har sett på de store vedlikeholdsbehovene på Trondenes Kirke og sett på hvordan vi skal løse det, og da er vi jo veldig glad for at vi har hatt med oss Riksantikvaren, Harstad kommune, kirkevergen og de andre som jobber med kirken, sier fylkeskonservator Anne Karine Sandmo.


Fant gravstøtte i fjæra

En gravstøtte med etternavn og fødsels- og dødsdato ligger synlig i fjæra i Harstadhamn.


- Det er utarbeidet en tilstandsrapport som viser at for eksempel taket er ganske dårlig så taksteiner faller ned, så vi må jo sørge for at taket blir reparert og at veggen som har sprekker blir ordnet, sier hun.