– Den moderne arvesynd

Frps Eivind Stene la ingenting imellom da han kommenterte kommunens klimabudsjett for 2021.

Oppgitt: Eivind Stene var engasjert, men mest oppgitt og kritisk over klimabudsjettet til Harstad kommune, noe miljørådgiverTyra Meininger Saudland ikke sa seg enig i. Foto: Andreas Isachsen 

nyheter

– Et eget klimabudsjett for Harstad er fullstendig bortkastet da det er knyttet stor usikkerhet rundt kostnadene. Blant annet er ikke indirekte utslipp tatt med, noe som betyr at 80 prosent av utslippene ikke er med i kostnadsbildet, sa Stene i økonomi, klima og miljøutvalget tirsdag.

– I tillegg vises det til en statistikk fra SSB tilbake til 2008, som viser at totale utslipp fra Norge utgjør en promille av verdens utslipp. Da blir mitt retoriske spørsmål; Hvor mye av disse utslippene kommer fra Harstad, og hva og hvilke tiltak skal vi iverksette for å redusere klimautslippene i Harstad?