Tjeldsund foran store endringer: – Hva er feil med Dielddanuori suohkan?

Ifølge rådmann Torbjørn Simonsen er innlemmelsen i det samiske språkforvaltningsområdet den største endringen Tjeldsund kommune går gjennom.

Samiske navn, Dielddanuori suohkan foran det norske, Tjeldsund kommune.  Foto: Jon Eirik Olsen

nyheter

Formelt skjedde dette 1. juli i år. Innlemmelsen innebærer mye arbeid for både administrasjon og politikere, og den nye statusen fører også til at en del innbyggere stiller spørsmål med forandringene som den medfører.

Kunst og håndverk blir duodji

Varaordfører Hugo Heimgård (Sp) stilte spørsmål i denne ukas kommunestyremøte, om det samiske navnet Dielddanuori suohkan nødvendigvis måtte komme foran det norske Tjeldsund kommune. Han hadde også fått spørsmål om skolefaget kunst og håndverk nå skal hete duodji. Til det siste spørsmålet orienterte rådmannen at i det samiske språkforvaltningsområdet er det Kunnskapsløftet Samisk som legges til grunn.