Skånland skole i rute: – Det er et artig prosjekt

Til jul kan småskoletrinnet ved Skånland skole ta i bruk et nytt undervisningsbygg med sju klasserom, ti grupperom, SFO-rom og et handicaprom

MODULBYGG: Nybygger inneholder blant annet sju klasserom og ti grupperom, og bygget kan utvides ved behov. Foto: Per Jan Pedersen 

nyheter

Bygget har to etasjer er på 1660 m², og vil ha plass til hele småskoletrinnet som til nå har hatt trange og uhensiktsmessige lokaler i paviljongen.

Store og lyse lokaler

Tjeldsund kommunes prosjektleder for bygget har vært Jørn Myhre. Han er svært fornøyd både med byggeprosessen og resultatet.