- Her brukes det kun rene masser til utfyllingen i havet, sier Steinar Pedersen

Østbø, SP Maskin og Harstad Havn samarbeider om avfallet som kommer til Rødskjær. De garanterer at utfylling av næringsområdet skjer med rene fraksjoner.

Tore Johansen (t.v), Frank Johansen, Mona Hol, Steinar Pedersen og Robert Søvik forsikrer at det kun er rene masser som brukes for å fylle ut på Rødskjær.  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter


Østbø og SP Maskin samarbeider om avfallet som kommer til Rødskjær næringsområde. De sorterer og kontrollerer avfallet før stein, betong og takstein brukes til fyllmasser. Urensede masser kjøres til godkjente anlegg.