Måtte si opp 24 ansatte

Salaks slakteri AS i Salangen har sagt opp 24 ansatte.

OPPSIGELSER:Driftsleder Kurt Bendiktsen (til høyre) i Salaks slakteri AS måtte torsdag si opp 24 ansatte. Til venstre: Joakim Steinsund. FOTO: MORTEN DOKKA 

nyheter

Salaks slakteri AS måtte i går gå til det skritt å si opp 24 ansatte på slakteriet. Bakgrunn for dette er råstoffmangel.

Salaks as har de siste to år vært utsatt for flere hendelser som har medført nedsatt produksjon, noe som har medført mangel på råstoff til slakteriet.

– Disse hendelser er algeoppblomstringen i mai 2019, et ras senere samme år som ødela deler av slakteriet, og påvirkning av ILA i produksjonsområdet.

– Bedriften har gjennomført møte med NAV om situasjonen, og regelverket rundt dagpengerett er medvirkende til at oppsigelse blir gjennomført.

– Det har vært gjennomført personalmøte i forbindelse med situasjonen, og bedriften har informert om at alle ansatte vil bli tilbudt ny ansettelse så snart råstofftilgangen bedrer seg i løpet av våren 2021.