Her må avfall, søl og utstyr fjernes umiddelbart

Nordmark Maskin & Transport (NMT) har fått beskjed om umiddelbart å fjerne utstyr og kjøretøy fra en kommunal tomt i Kilbotn.

ordre: Harstad kommune har pålagt Nordmark Maskin & Transport å fjerne masser, kjøretøy og utstyr som er plassert på kommunes eiendom til høyre på bildet, som ble tatt i 2018. Foto: Knut Godø 

Eventuelt avfall, inkludert drivstoffsøl, bes ryddes opp i og fjernes...

nyheter

Selskapet må også fjerne masser som er lagret på den kommunale eiendommen. Fristen er satt til to uker på dette arbeidet.

– Eventuelt avfall, inkludert drivstoffsøl, bes ryddes opp i og fjernes innen samme tid, skriver enhetsleder Svein-Arne Johansen i et brev til Nordmark Maskin & Transport.