– Vi må snakke med felles røst

Hvordan skape vekst og utvikling i Hålogalandsregionen, herunder forventninger om politisk drahjelp, var en av sakene som ble grundig diskutert på møte i Hålogalandsrådet fredag.

Panel: Anne Husebekk, Mona Slåtto Olsen, Tore Karlsen, Eirik Frantzen og Knut-Eirik Dybdal holdt innledninger nmed fokus på hva som skal til for å skape vekst og utvikling i Hålogalandsregionen. Foto: Andreas Isachsen 

nyheter

Hele fem innledere var hentet inn for å debattere temaet. Rektor ved UiT, Anne Husebekk, banksjef næring Sparebank 1 Nord-Norge, Mona Slåtto Olsen, banksjef Sparebank 68° Nord, Tore Karlsen, konsernsjef Nordkraft AS, Eirik Frantzen og daglig leder Arctic Race Of Norway AS og Arctic Sport AS, Knut-Eirik Dybdal la fram flere ulike synspunkter, men syntes å være enige om en ting:

– Det er viktig å snakke med en felles røst fremfor at alle åtte medlemskommunene står fram hver for seg i store viktige saker for regionen.