Vegvesenet prioterer Hålogalandsveien

Her vil Vegvesenet utvikle de viktigste vegene i Nord-Norge og Trøndelag.  Foto: Statens vegvesen

nyheter

Statens vegvesen prioriterer nye prosjekter på innfartsveiene til Bodø, Tromsø, og Hammerfest, skredsikring i Lofoten, utvilking av E6 mellom Fausek og Bognes og oppstart for Hålogalandsveien, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

Det fremgår i en utredning Statens vegvesen har sendt til Samferdselsdepartementetn som en del av Nasjonal Transportplan 2011–2033.

Hålogalandsvegen på E10/riksveg 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langsvassbukt planlegges igangsatt som OPS-prosjekt.


STATSBUDSJETTET 2021:

Mener Nord-Norge ikke har noe å juble for: – Han tar festen på forskudd

Stortingsrepresentant for Senterpartiet i Nordland, Siv Mossleth, stiller seg uforstående til hvorfor høyrepolitiker Kent Gudmundsen spretter sjampanjen for Hålogalandsveien på det nye statsbudsjettet.


– Vegvesenet har gått gjennom 128 store prosjekter i NTP til en verdi av 600 milliarder kroner. På prosjektene vi forslår har vi redusert kostnader med 50 milliarder fra 170 milliarder kroner. Det gjør at vi kan foreslå oppstart av flere nye vegprosjekter, skriver utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Regjeringen legger fram ny NTP for Stortinget våren 2021.