Refleks for fosterhjem-aksjon: 120 barn i Nord-Norge trenger fosterhjem hvert år

Årlig trenger Bufetat, region nord å rekruttere om lag 120 nye fosterhjem for å dekke behovet til barn og unge i landsdelen. I forbindelse med refleksens dag 15. oktober delte fosterhjemstjenesten ut refleks for å synliggjøre behovet for fosterhjem.

Godt forberedt: Elaine Meland, Mona Kristine Jensen og Randi Myrvang var godt forberedt både med refleks og rekruttering.   Foto: Bengt Simonsen

nyheter

- Vi hjelper folk til å bli synlige trafikanter, samtidig som de hjelper oss til å synliggjøre behovet for nye fosterhjem, sier Elaine Meland, som er rådgiver i Bufetat Fosterhjemstjenesten Sortland avdeling Harstad.

Handler om å gi omsorg

- Gifte, samboere, likekjønna og enslige kan bli fosterforeldre. Det handler om noen som kan gi den omsorgen som trenges for å ha et engasjement, og være glade i barn, sier hun.