Kan ikke si når reguleringsplan for Evenes blir vedtatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobber fortsatt med detaljreguleringsplanen for Evenes flystasjon. Departementet vil heller ikke anslå når den blir vedtatt.

REGULERINGSPLAN: De første F 35-kampflyene skal komme til Evenes i 2021. Men reguleringsplanen som legger føringer for oppbyggingen på Evenes er fortsatt ikke fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Foto: Bilde hentet fra reguleringsplanforslaget.

nyheter

Fredag skal regjeringen legge fram sitt forslag til en ny langtidsplan for Forsvaret og senere i høst skal et statsbudsjett vedtas der regjeringen foreslår å bruke 1,3 milliarder kroner i 2021 til oppbyggingen av Evenes som fremskutt base for norske kampfly og base for de nye maritime patruljeflyene.

En viktig brikke i dette puslespillet er reguleringsplanen for flystasjonen. Det er Forsvarsbygg som har utarbeidet den statlige reguleringsplanen og det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som er ansvarlig for å vedta planen.