800.000 kroner til Harstad kommune for å bekjempe ensomhet

Over 50 organisasjoner, kommuner og frivillige lag og foreninger i Troms og Finnmark får 24 millioner til sosiale og fysiske aktiviteter for eldre.
nyheter

– Vi har mange ildsjeler i fylket vårt, skriverfylkesmann Elisabeth Vik Aspaker, som håper at tiltakene kan settes i gang så fort som mulig, i en pressemelding fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Hun er glad for utdelingen ettersom mange eldre har blitt sittende hjemme i pandemien.

– Fylkesmannen i Troms og Finnmark fikk i underkant av 100 søknader fra kommuner og frivillige lag og organisasjoner. Nå har vi fordelt over 24 millioner kroner, heter det i pressemeldingen.

Disse lokale får støtte til aktivitetstiltak mot ensomhet:

Harstad kommune får 800 000 kroner til:

  • Inn på tunet – gårdsbesøk, kroner 400 0002
  • Livsglede for eldre – aktiviteter til hjemmeboende, kroner 400 000

Kvæfjord kommune får 187 000 kroner til:

  • Aktivitet til eldre i Gullesfjord. Trim og kafé i grisgrendte strøk,
  • Samarbeid med Frisklivssentralen,
  • helsestasjon for eldre og Sanitetsforeningen

Midtre Hålogaland friluftsråd får 350.000 kroner til:

  • I godt lag – 7 kommuner i Sør-Troms. Ukentlige friluftsaktiviteter foreldre, seniorer som er hjemmeboende eller i omsorgsbolig

Samisk legeforening får 100.000 til:

  • Joik på sykehjem, møteplass for eldre samiske beboere i omsorgsbolig