Samarbeidsvansker sykehus og koordinerende enhet:

– Vi krever opprydding

– Vi forlanger at kommunen rydder opp i samarbeidet mellom koordinerende enhet og sykehuset. Det sier leder i Harstad pensjonistforening Lillian Karlsen og styremedlem Roald V. Skoglund på vegne av nær 600 medlemmer.

opprørt: Leder i Harstad Pensjonistforeing, Lillian Karlsen og styremedlem Roald V. Skoglund ber kommunen om å få samarbeidet med sykehusets fagfolk på skinner. Foto: Frank Roger Roksøy 

nyheter

Harstad Tidende skrev i forrige uke at koordinerende enhet prøvde å overtale en pasient til å reise hjem etter sykehusoppholdet mot å få hjemmesykepleie. Fagteamet på sykehuset mente derimot at pasienten trengte betydelig mer hjelp.

Overprøver legene

– Det er et krav fra oss eldre at koordinerende enhet retter seg etter legefaglige råd. Det må bli slutt på at de overprøver legekompetansen. Det opprører oss at vi er kommet i denne situasjonen, sier Karlsen og Skoglund.