Ser for seg regulering av nye næringsareal her

Byggingen av Hålogalandsveien kommer til å koste minst 10 milliarder kroner. En solid bit av aktiviteten kommer til å skje i Kvæfjord kommune.

SENTRALT Området rundt lofastkrysset vil ventelig bli en viktig nærings-hub når Hålogalandsveien kommer under bygging. 

nyheter

Under spørretimen i forrige ukes kommunestyremøte etterlyste Kåre Bakken (Sp) om kommunen er forberedt på å ivareta synergieffekter i Gullesfjorden, etter at prosjektet Hålogalandsveien er kommet inn i statsbudsjettet?

– Et enormt prosjekt, der vi kan forvente lagring av store mengder steinmasser og oppbygging av store arbeidsrigger. Det Kvæfjord i første rekke kan bidra med, er tilrettelegging på arealbiten, sier ordfører Torbjørn Larsen.