Meninger:

Hva med de eldre, Rune Stenstrøm?

Man får gratulere Rune Stenstrøm med vervet som gruppeleder, men samtidig spørre hva han legger i at hans parti i første rekke vil profilere seg på å forbedre tjenestetilbudet kommunen tilbyr innbyggerne.

  Foto: Illustrasjon - Phovoir/Colourbox

nyheter

I Harstad Tidende 7. oktober heter det at Rune Stenstrøm nylig er blitt valgt til Høyres nye gruppeleder i kommunestyret (etter permitterte Einar Mustaparta). Man får gratulere Stenstrøm med vervet, men samtidig spørre om hva han legger i at hans parti i første rekke vil profilere seg på å forbedre tjenestetilbudet kommunen tilbyr innbyggerne. Videre uttaler han til HT: «Motstanderne i den polariserte debatten rundt ny kino og bibliotek har forsøkt å få prosjektet til å fremstå som en motpart til det tilbudet vi gir våre barn og unge, noe vi i Høyre mener er fullstendig feil.»

God dag mann økseskaft, er det fristende å replisere – idet en tar for gitt at HT siterer Stenstrøm rett. Det gjør sikkert lokalavisa også når den gjengir høyregruppelederens tilføyelse: «Tvert imot er det barn og unge vi først og fremst tenker på når vi snakker om tjenestetilbud.» Undertegnede var blant dem som deltok i kino- og bibliotekdebatten, og trakk fram eldreomsorgen og nytt helsehus som antatt «lidende» om forannevnte tillitsvalgte og hans lokalparti skulle vinne fram med sin «yngresatsing».

Idet denne ytringen er i ferd med å avsluttes dukker opp nok en relevant reportasje i HT (8. okt.). Den gir inntrykk av å styrke Stenstrøm og Harstad Høyres forannevnte løfter, idet artikkelen trekker fram solbergregjeringens angivelige satsing på barn og unge (i statsbudsjettet). Stenstrøm trykker denne sentrale lovnad til sitt bryst, forståelig nok, men heller ikke dette vil direkte hjelpe Harstads eldre, da man må anta at sentrale midler til kommunens yngre er øremerket for nettopp dem, eller kan intern omfordeling eventuelt foretas? Uansett tegner det til å bli en krevende moralsk og økonomisk kommunal balansegang mellom de ulike alderskategorier i Harstad for og/eller i 2021.

Kanskje er det ikke bare Arbeiderpartiet som bør løfte blikket mot kommunevalget om tre år, pga. dets for enhver pris utfasing av gammel kino og ditto bibliotek til fordel for nye etablissementer i privat regi til en pris av 240 mill. kr.

Kommunen skal etter hvert leie disse lokalene til uoppgitt(e) beløp, men bygningenes kostnad burde si sitt herom! Høyres indirekte desauvering av kommunens eldste i samme forbindelse kan også vise seg å koste partiet dyrt ved samme valg.