Meninger

Nå når vi får både ny kino og nytt bibliotek tar vel folketallet i Harstad helt av? Som ungdommen sier: Ja sææærlig!!!

Da har vi minst ett besøk på Norges fremste og mest avanserte kino, Odeon i IMAX-salen. Dette har vi stor glede av, men når lysene slokkes og filmen starter er omgivelsene helt glemt. Med hånden på hjertet er opplevelsen i «vår» kino minst like god.
nyheter

KINO. Jeg har vært, og er fortsatt, en regelmessig bruker av Harstad Kino.Så ofte jeg kan avlegger jeg et besøk hos min sønn og samboer i hovedstaden (før coranaen slo til).

Da har vi minst ett besøk på Norges fremste og mest avanserte kino, Odeon i IMAX-salen.Dette har vi stor glede av,men når lysene slokkes og filmen starter er omgivelsene helt glemt.

Med hånden på hjertet er opplevelsen i «vår» kino minst like god.

Lydanlegget er etter min mening skikkelig bra .(Jeg uttaler meg som mangeårig musiker og selger av HIFI produkter gjennom en årrekke.)

Som en bonus er faktisk setekvaliten hakket bedre i vårt kinolokale.

BIBLOTEK. Gjennom en årrekke har jeg vært en trofast bruker av biblioteket i Harstad, som etter min mening har det som skal til av fasiliteter samt en kompetent og hyggelig betjening.

Nå er jeg imidlertid ikke lengre en bruker siden det er enklere og mer tidsbesparende å laste ned lydbøker på min iPhone. Samtidig sparer jeg også miljøet samt utgifter på bompenger og drivstoff til min dieselbil tur/retur sentrum.

FOLKETALL. Jeg har bodd i byen siden 1980. År om annet har det dukket opp prosjekter som enkelte politikere har vært overbevist om ville trekke mer folk til kommunen.

De mest kjente er da Grottebadet og Kulturhuset

I år 2000 hadde Harstad en befolkning på 24703. Nå, 20 år senere er tallet 24711 og da er også de knappe 500 som ble tilført da Bjarkøy ble innlemmet i kommunen i 2013 medregnet.

Dette betyr at Harstad, til tross for diverse prosjekter, på 20 år faktisk har fått sågar en liten reduksjon av folketallet.

Nå når vi får både ny kino og nytt bibliotek tar vel folketallet i Harstad helt av? Som ungdommen sier: Ja sææærlig!!!

NARVIK. Det vises også til at Narvik har opplevd en formidabel økning i besøket på sitt nye bibliotek. Dette skyldes sannsynligvis økte aktiviteter som ikke dreier seg om å låne bøker siden folketallet i denne byen har omtrent samme tendens som i Harstad.

I år 2000 var det 18600 narvikværinger. I 2020 er tallet 21845, men økningen kommer av at både Ballangen og deler av Tysfjord nå er innlemmet i denne kommunen.

Det ser ut til at begge byene ligger i en bakevje, uansett hva kloke hoder klekker ut av tiltak for å øke folketallet.

Bodø og Tromsø er også nevnt i debatten som har lagt grunnlaget for vedtaket som så mange av Harstads innbyggere er uenige i.

Disse to byene har hatt en eksplosjon i økningen av folketallet. Kan nevne at Bodø på de siste 20 årene har gått fra 41367 til 53357 mens Tromsø har økt fra 59145 til 76975.

KOMMUNESTYRET. Kommunestyret består av mennesker fra ulike yrker. Disse må fra tid til annet ta standpunkt til saker de ikke er kvalifisert for og hvilke konsekvenser vedtakene kan føre til.

Vi husker AP ordføreren som ledet styringsgruppa av Harstadpakken til en milliardoverskridelse.

Konsekvensene for denne lederen var litt lunken kritikk i lokalpressen, som snart døde ut.

Da en tilsvarende sprekk fant sted i det såkalte «Stortingskvartalet» måtte både stortingspresidenten og stortingsdirektøren pakke sammen og forlate sine stillinger.

I snille Harstad gikk bare livet videre sin vante gang.

EPILOG NR 1. Nå står det igjen en AP ordfører i spissen for sin heiagjeng som med minst mulige margin fikk igjennom dette omdiskuterte vedtaket som nok fører kommunen enda lengre ut i den økonomiske hengemyra, stikk i strid med rådet til administrasjonens mest kompetente person innen økonomi, kommunedirektøren.

At AP-ordføreren viser til et lite hundretalls millionbeløp på bok som kan betale leien for disse nyvinningene i de neste 20 årene henger for meg ikke på greip.

Kommunen har milliardgjeld og da finnes det mange flere fornuftige formål å bruke disse oppsparte midlene på, noe som blant andre de politiske motpolene Stene og Bygdnes i sine utmerkede innlegg i HT har pekt på.

EPILOG nr 2. Jeg har etter vert blitt en godt voksen mann og tviler nå på om jeg tar sjansen på å bli eldre og hjelpetrengende i denne kommunen.

Det blir vel til en evakueringsprosess om et par år.