Turnhall til ALLE!

Etter mer enn 10 års arbeid med turnhallprosjektet, er vi endelig kommet til det tidspunktet når politikerne i november eller desember i år skal ta stilling til bygging av turnhall. HURRA!

Plan 1: Turnhallens grunnplan, slik forslagsstilleren ser det for seg. 

nyheter

Planen er at turnhallen skal realiseres som del av det kommunale idrettsanlegget ved Harstads nye videregående skole ved siden av Equinor-bygget på HSI-tomta. Vi oppfatter at innflytting på skolen planlegges i 2024, senest høsten 2025. Skal man rekke det må prosjekteringsprosessen starte allerede i vinter.

Det er kanskje vel ambisiøst å love turnhall til «alle» tenker du, men som dere vil se under går våre ambisjoner langt i den retning.

Harstad turnforening – snart 125 år med idrettsglede

Harstad turnforening er en av landets eldste turnforeninger, stiftet i 1898 – Vi feirer 125-års jubileum om 3 år og tar gjerne en turnhall i bursdagspresang! Vi gir i dag turntilbud til ca 300 gymnaster fra 4 år til nesten 70 år i 12 (snart 14) turnpartier. Vi har fortsatt ca 600 håpefulle unger, ungdommer og voksne på venteliste, selv etter høstens opptak. Turnforeningen har i dag ca 11 timer treningstid i Harstadhallen, hvorav opptil 25% av halltiden går med til opp- og nedrigging. Dette gir ca 8 timer effektiv halltid pr uke.

Ambisjon – tilbud til 1000 gymnaster, og til mange andre aktive i Harstad

Vår ambisjoner når turnhallen er på plass, er å tilby turntrening til både konkurransepartier og til breddepartier for opptil 1000 gymnaster fra 4 år til 100 år. Vi ønsker at hallen skal være åpen fra kl 15-22 på hverdagene, og at den også skal være åpen i helga. Vi ønsker også å tilby styrke-, koordinasjon- balanse- og bevegelighetstrening i hallen en dag i uka til andre idrettslag i byen, herunder skøyter og ski, kampsporter, friidrett og ballsporter mv. Ved toppidrettssenteret i Oslo har de et eget motorikkrom (liten turnhall) der bl.a. grunnlaget for Norges suksess i alpint er blitt lagt.

Vi håper også å kunne tilby bruk av hallen til uorganisert idrett og aktivitet, ved å tilby «åpen hall» noen timer hver helg, selvsagt med trenere fra oss til stede for sikring og veiledning. Det er selvsagt utfordringer med dette knytet til både skadeforsikringer og med dagens koronasituasjon, men det er løsbart. I Tromsø har de allerede etablert dette tilbudet i turnhallen.

Turnforeningen har også nettopp startet en egen gruppe med voksenturn/gymnastikk og har en venteliste med opptil 40 voksne som kan tenke seg dette tilbudet. Vi tror mange flere voksne og eldre kunne hatt nytte av ukentlige klassiske gymnastikkøvelser med styrke-, koordinasjon- balanse- og bevegelighetstrening, både som trening og som rehabilitering. Med 7 timer treningstid tilgjengelig hver dag (i stedet for ca 8 timer hver uke), pluss hele helga, mener vi at vi også skal kunne gi et slik tilbud.

Utnyttelse av hele treningstiden fra kl 15-22

Med sentral beliggenhet som del av den nye videregående skolen, vil mange av våre eldste gymnaster være ved turnhallen når skolen slutter, og man vil i mye større grad enn i dag også kunne utnytte treningstiden rett etter skoletid fra kl 15-17, til for eksempel disse gymnastene. Voksenturn og eldreturn kan foregå i tidsrommet kl 20-22, et tidsrom det er vanskelig å få utnyttet til yngre gymnaster.

Politikernes valg i høst – trippelhall med turnhall eller «bare» en dobbelhall

Turnhall er ikke del av fylkeskommunens «bestilling» til kommunen mht. idrettsanlegget. De har bestilt en dobbel idrettshall tilsvarende to håndballflater, styrkerom, fitnessrom, spinningrom og dansesal/speilsal. Tanken er at den doble idrettshallen skal kunne åpnes opp til en storhall med tribuner mv. for konkurranser, stevner og storkamper.

Turnhall, kampsortareal og klatreområde er tillegget som følger med trippelhallalternativet. Det er nå helt avgjørende at politikerne velger trippelhallen, fremfor bare dobbelthallen som er fylkeskommunens bestilling. Da snakker vi om en stor flerbrukshall tilsvarende 3 håndballflater, tilsvarende ca 3500 m2, med mange muligheter ut over trening, herunder store konkurranser i mange idretter, stevner, samlinger og til og med konserter mv. Garderober og logistikk- og vrimleareal mv. vil kunne være felles for alle hallene. Det bør også være tilgang til skolens kantine-/cafe-område som bør ligge i skillet mellom skolen og idrettsanlegget, gjerne med panoramavinduer inn til hallen.

En tilsvarende flerbrukshall (men noe mindre) anlegg er bygget i Arendal - Sparebanken Sør Amfi. Se YouTube-video her.

Bruk på dagtid

Turnforeningen kommer også til å jobbe for at hele hallen blir brukt også på dagtid ved å tilby bruk av turnhallen til kommunes barne- og ungdomsskoler og ev. barnehager, i tillegg til å tilby bruk av turnhallen til fylkeskommunen, både ift. gymnastikkundervisning og til idrettslinja på Rå. Ny læreplan innen gymnastikk stiller nye og strengere krav til gymnastikkundervisningen.

Utfordringen som ikke løses med turnhallen er å skaffe mange nok kompetente trenere, men det har turnforeningen allerede jobbet aktivt med i tre år i Unge trenere-prosjektet vårt. Innen innflytting i turnhallen satser vi på å ha rekruttert minst 30-40 nye unge turntrenere og gitt disse nødvendig sikringskurs mv. Dette i tillegg til våre «foreldretrenere» og våre voksne tidligere gymnaster som i dag er trenere. For å drifte turnhallen og gi kontinuitet i treningene regner vi med å tilsette 1-2 trenere på fulltid. Det vil selvsagt være en betydelig driftskostnad for foreningen, men vil gjøre det mulig å tilby veiledning og sikring ved utleie av hallen på dagtid.

Hva kan DU gjøre for å bidra?

Vi vil fremover jobbe aktivt mot nye og eksisterende samarbeidspartnere og sponsorer, herunder vår generalsponsor Sparebank 68N, for å selge inn prosjektet vårt. Vi regner med å bruke ca kr 4 millioner på turnutstyr og innredning av turnhallen.

For å hjelpe oss med finansiering og drift kan du allerede nå kjøpe andeler i turnhallen, du kan melde deg inn som støttemedlem i HTF, og du sette oss som mottaker av grasrotandelen på tippelappen din. I tillegg kan du hjelpe oss å skaffe nye sponsorer og støttespillere. Kontakt oss gjerne på Harstad Turnforening om du har noe å tilby, eller om du lurer på noe. Se også «Turnhall Harstad» på Facebook.

Viktigst av alt er det at du kan påvirke politikerne i kommunen til allerede i høst å beslutte å velge trippelhallalternativet med turnhall, og sørge for tilstrekkelig finansiering av idrettsanlegget. Be dem om å huske på løftene de ga i idrettsanleggsdebatten på Uit i fjor høst.

Hjelp oss å realisere Turnhall til ALLE nå!

Vi må ikke la denne sjansen til drahjelp fra Fylkeskommunen gå fra oss. Det vil kunne medføre at det går ytterligere mange år før spaden settes i jorda for å realisere de første prioriteringene i Idrettsbyen Harstad. Investeringer i idrettsanlegg betaler seg både i form av fysisk og psykisk folkehelse, og gir idrettsglede, sosialt trygt samvær og gir bolyst i kommunen. Redder man bare noen få unge fra utenforskap, har det en kjempestor betydning for den enkelte, men også stor betydning for kommunens fremtidige utgifter. Bygging av idrettsanlegg må derfor klart ses som investeringer i femtiden, ikke som utgifter for kommunen.

I tillegg til kommunen og idrettslagenes økonomiske investeringer, investeres det svært mye fra foreldre og andre frivillige i dretten. I Harstad turnforening legges det ned ca 150 dugnadstimer i uka med å drifte foreningen og å gjennomføre treningene. Det blir mer enn 6.000 timer pr turnår. Inkl. konkurranser, stevner og oppvisninger blir det enda flere dugnadstimer. Det utgjør mange millioner kroner hvert år.

Starten på anleggsutviklingen i Harstad, ikke punktum!

Avslutningsvis vil vi peke på isidrettenes behov, og at en ev. beslutning om å bygge flerbrukshallen ikke må bli et punktum, men en start på realiseringen av flere nye idrettsanlegg som vi pt. ikke har i Harstad. Kommunen må fortsette planene med isanleggene og fortsette å legge investeringsmidler inn i langtidsplanene fremover. Kommunen må til enhver tid ha 10- og 20-årsperspektivet med i idrettsanleggstankene for byen, slik at vi får realisert hele Idrettsbyen Harstad innen et fornuftig tidsperspektiv. Realisering av flerbrukshallen og derved mulig frigjøring av tomten til Harstadhallen, er også første trinn i tiltaket Revitalisering av stadionområdet som er prioritet 5 i Idrettsbyen Harstad.

Ekstern lenke: Harstad Idrettsråd

La oss sammen bidra til å faktisk gjøre Harstad attraktiv hele livet!

Grunnlaget legges i gym og turn.