LEDER:

Nye aktører i luften

Etter drøyt 20 års fravær vil flyarving og investor Erik G. Braathen bringe familienavnet inn i norsk luftfart igjen.

Å bidra til at landet har et fremtidsrettet flytilbud bør skje gjennom rammebetingelser og generell konkurransepolitikk.

nyheter

Den overraskende nyheten om flyselskapsplanene kom samme dag som meldingen om at ungarske Wizz Air allerede er underveis. Alt mens SAS og Norwegian har nok med å overleve koronaen, SAS med en 14 milliarders finansieringsplan i sikte, Norwegian med en støttepakke som snart er oppbrukt.

Å satse i dårlige tider er imidlertid velkjent forretningslogikk. Ved å starte fra bunnen av kan Braathen bygge opp et selskap tilpasset det markedet flybransjen antas å møte i den andre enden av koronakrisen - uten tyngende gjeld og en mindre tilpasset flypark.

Den tilvante trafikkveksten kan nok få en varig knekk. Det skyldes både klimabevissthet og erfaringene med videomøter. Men i vårt langstrakte og spredtbygde land vil vi fortsatt være avhengig av et godt utbygd flytilbud, noe som omfatter langt mer enn ikke-bærekraftige 199-kronerstilbud på de mest lønnsomme strekningene og avgangene. Men både arbeids- og privatreisende bør sikres overkommelige billettpriser. Hensynet til konkurranse har da også vært en hovedbegrunnelse for statlige støttetiltak for luftfarten.

Braathen har presentert et i dobbelt forstand mannsterkt lag, alle med bakgrunn fra Norwegian. Å finne kvalifisert arbeidskraft og billige fly er andre fordeler ved å satse i dårlige tider. Det planlagte lavkostselskapet til Braathen skal for øvrig ha norske kollektivavtaler for sine ansatte, i motsetning til lavpris-muskelbunten Wizz Air. Men bør Braathen få tilgang til norsk statsstøtte i oppstartfasen, slik han både søker om og antyder at blir nødvendig? Her får myndighetene noe å bryne seg på.

I utgangspunktet bør jo tilgangen til statlige ordninger være lik for alle, også fordi staten sjelden har best forutsetninger for å blinke ut hvilke selskaper som har livets rett. Å bidra til at landet har et fremtidsrettet flytilbud bør skje gjennom rammebetingelser og generell konkurransepolitikk. Det finnes kanskje politiske argumenter for å sikre både Norwegians liv og Braathen-selskapets fødsel med statsstøtte. Men argumentet om å bruke skattepenger til å sikre konkurransen fikk en knekk med tirsdagens to nyhetsmeldinger.