Leder:

Et varsel om en kulturell avmagring

Onsdag kveld sist uke ble Harstad kulturhus og andre kulturhus og bygninger rundt om i verden «utstyrt» med et rødt lysskjær.

Kostnaden og gjenreisningen av kulturelt mangfold vil ta mange, mange år.

nyheter

En ildrød flamme som varsler alvoret i den kulturelle utmagringen som brer om seg globalt. Koronapandemien er noe mer enn økonomisk nedstenging og nedsmelting. Konsekvensene og ringvirkningene er fundamentale for opplevelser og bevegelsesfrihet.

Det er dette albuerommet som skaper en dybde og mening i tilværelsen for svært mange.For noen er kultur, også i begrepets videste forstand, et overflødighetshorn som blir relevant når basale behov er oppfylt, som mat, bolig, varme og trygghet.

I en moderne verden er kultur mer enn som så, for mange selve næringen til innsikt, debatt og et meningsfylt liv. Kulturnæringer har også vokst eksplosivt de siste tiårene, og mange av de aller største konsernene i verden styrer med kultur. I kombinasjon med reise har det også skapt en helt annen mobilitet og frihet.

En samlet kulturbransje blør, men vi tror også det er en kulturell navlestreng som innsnevres. Den er sterkt integrert i vår opplevelse av ytringsrommet, visuell tenkning og den som gjerne kalles for bolyst. Mange sjangere og bransjer lever også i et tett avhengighetsforhold, som utelivsbransjen med scene og musikere, for ikke å snakke om spesialister på lyd og lys som er sentral infrastruktur for festivaler og andre arrangementer.

Kompetanse og kunnskap er en nøkkel, gjerne ervervet over flere år. Alt henger sammen. Forsvinner bookingkrefter må kontaktnett bygges opp på nytt — og ikke minst vil det tette forholdet mellom kulturutøvere og publikum kjøles ned. Det handler nemlig om nærhet til opplevelser, også i tid. I tillegg kommer ikke frivilligheten og dugnadsånden av seg selv. Den må vedlikeholdes gjennom felles opplevelser og entusiasme.

Koronakrisen har kanskje gitt en betimelig oppvekker for mange når det gjelder nærhet og bærekraft, men det er grunn til å frykte at kostnaden og gjenreisningen av kulturelt mangfold vil ta mange, mange år. Det var nok også poenget med de blodige, røde lyskasterne som var å skue rundt om i hele verden.

Både lokale og nasjonale politikere må ha øynene åpne for hva det innebærer at kultur og kulturnæringer havner på sotteseng, både i form av økonomisk bankerott og verdier man kanskje ikke sorterer under debet og kredit.