Krevde 1,2 millioner kroner i prisavslag, gikk på en kjempesmell i tingretten

Sarkani Holding kjøpte i 2019 et eiendomsselskap fra selskapet Art Holding AS. Men kjøperen fant i ettertid det han mente var feil og mangler ved ett av byggene, og forlangte prisavslag.

TVIST To eiendomsaktører i Harstad barket sammen i en tvist.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Kjøperen Hassan Sarkani anførte i sitt søksmål at Art Holding (Fuat Karakurt) burde ha opplyst at gulvet i underetasjen i Tordenskjolds gate 10 ikke hadde isolasjon eller fuktsperre. Bygningen var bare en av flere i en omfattende eiendomsoverdragelse, som inkluderte Magnus gate 5, Tordenskjolds gate 10 og driftsselskapet for Brygga Pensjonat, som driver i lokaler leid av Magnus gate 5.


Begjærer oppbud

Frank Veiservice AS møter i tingretten torsdag for behandling av begjæringen.


I slutten av juli 2019 ble det oppdaget en lekkasje på et bad i underetasjen i Tordenskjolds gate 10. Saksøker poengterte at gulvet i underetasjen ikke hadde isolasjon eller fuktsperre, og at det ikke var søkt om bruksendring til overnattingsvirksomhet i forbindelse med pensjonatsdrift.