Får fritak for eiendomsskatt

Formannskapet i Kvæfjord innstiller at Kveøy Marina skal slippe å betale skatt.

UNNTATT Marinaen på Kveøy i Kvæfjord skal slippe å betale eiendomsskatt, innstiller formannskapet i kommunen.  Foto: Illustrasjon - Bengt Simonsen

nyheter

Det dreier seg om småbåthavneanlegget i Hoklandshamn på Kveøya. Innstillingen er ordrett slik kommunedirektøren foreslo i saksfremlegget.

Fritaket kommer med vilkår. Det legges til grunn at det ikke er et formål for virksomheten å generere noe forretningsmessig overskudd ut over det som medgår til løpende vedlikehold av småbåthavneanlegget.