Meninger:

Fergeforbindelse Hinnøya – Senja – Kvaløya

Nå har vi fått med oss at Senja og Kvaløya kommunikasjonsmessig er blitt sammensveiset, ikke bare med sommerferge, men fra neste høst er det en toårs prøveordning med helårsdrift. Malangsforbindelsen er dermed en realitet. Stor jubel der nord.

FERGE Artikkelforfatteren slår til lyd for ei helårs ferge mellom tre større øyer i Troms.  Foto: Illustrasjon - Marco Bjørklund

nyheter

Vår egen så skrikende etterlengtede øylandsforbindelse fra Hinnøya som er fastlands-Norges største øy, må for all del ikke bli stående utafor i dette bildet, gjør vi d, blir vi langt etter på flåen- og pølsa e da kokt.

Hvor er våre lokale myndigheter på Hinnøysiden? Det har flere ganger vært prøvd med ferge fra Harstad mot Skrolsvik, men av ulike grunner, der blant annet meget dårlig markedsføring ikke har nådd frem eller blitt sett og hørt turistmessig ute i den litt større Hinnøyverden.

Harstads nåværende arbeiderparti ordfører Kari-Anne Opsal som i sin tid var Fylkesråd for både næring og samferdsel- og miljø gikk den gang langt i å låve en bedre sommerferge for strekningen Stornes – Skrolsvik. Hun skal her ha for sin fremsynthet- et tilnærmet dristig trekk - svulstig og store ord den gang. Årene har siden den gang bare gått og gått og lite og ingenting har skjedd.

Ser derfor ut som om at en wake up call i de politiske korridorer måtte til da det like etter at Malangsforbindelsen var klubbet sto det å lese i senjanytt at nå vil virkelig Opsal ha en ferge på plass til Skrolsvik. Stor glede for de mange, men da må det handles nå. Prioritering av ny kino og bibliotek kan vente. Knus heller sparegrisen og stå på får å få prioritert fergeforbindelsen mot øyriket, slik at flere folk kan komme innom knutepunktet Harstad, festspillbyen i Nord-Norge, Vågsfjordens perle og videre eventuelt nord eller sør.

Heilt siden 2013 har visstnok fergekaien ute i Skrolsvik stått der ubrukt. Nå er imidlertid tiden inne for å henge seg på malangsforbindelsen, slik at det i første omgang tilrettelegges for en sommerferge som har god kapasitet og fasiliteter, bl.a. for servering i salong over dekk. Som en liten kuriositet har jeg ved selvsyn erfart sommertrafikken fra Nord-Senja over Malangen til Kvaløya der trafikkbildet var enormt i sommer. Tror derfor med riktig og god markedsføring av helheten, selvsagt utover landegrensen der bl.a. en kvalitetsmessig robust ferge mellom Harstad/Stornes til Skrolsvik vil kunne være med å forandre turiststrømmens trafikkbilde betraktelig. Dette gjør noe med Harstad som by, turismen kommer- og turiststrømmen kan videre komme seg nordover med ferge over Senja fremfor å snu og kjøre tilbake over Tjeldsundbroen.

Konklusjon; En ny renessanse, en ytre kystriksvei der målsettingen og hovedfokus må være å knytte de tre største øyene i Troms fylke med byene sammen. Avstanden vil bli kraftig nedkortet- og den sterk trafikkerte E6 avlastes. Hva reiselivet og næringslivet ellers angår vil en slik kystriksveg fra Harstad via Skrolsvik, mot Botnhamn på Senja over Malangen til Brensholmen og videre til Tromsø kunne utløse et betydelig potensial. Uten en slik forbindelse vil Harstad fortsatt i reiselivssammenheng forbli ved enden av en blindveg. En blindvei der vi alle tenker oss om, før vi eventuelt kjører inn i.