Disse to er fornøyde med at Oslo Havn skal hjelpe Rødskjær næringsområde til å bli en landsdekkende avfallshub

Harstad Havn ønsker å bygge et moderne avfallsanlegg for hele landsdelen på Rødskjær.

Får de steinmassene fra tunellene til Hålogalandsveien kan Rødskjær bli seende slik ut.   Foto: Illustrasjon: Harstad Havn

nyheter

Sammen med Oslo Havn, Kristiansund Havn og Rogaland fylkeskommune jobber de nå for å se hvilke muligheter som finnes i de forskjellige havnene for slike anlegg.

Kystverket støtter forprosjektet med 800.000 kroner, av totalt 1,6 millioner.