Begjærer oppbud

Frank Veiservice AS møter i tingretten torsdag for behandling av begjæringen.

OPPBUD Frank Trælnes begjærer oppbud for selskapet "Franks Veiservice".  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Frank Trælnes stengte dørene til Esso-butikken i sentrum forrige fredag. Det var ikke lenger liv laga for ordinær bensinstasjonsdrift. Skjebnen til driftsselskapet, som skjøttet hverdagsoperasjonene til både butikken, vaskemaskinene og serviceverkstedet, var uviss. Nå har selskapet formelt begjært oppbud.


Stenger dørene for godt fredag klokka 17.00

Det tradisjonelle bensinstasjons-konseptet med Esso og Tiger Butikk i byens sentrum er historie. Esso har imidlertid avtale med Frank Trælnes om drivstoff i ett år til. Hva som skjer med pumpene etter den tid, er usikkert.


Tar tingretten begjæringen til følge, blir selskapet formelt slått konkurs fra og med torsdag denne uken. Det vil i så fall være en konkurs som har ligget i kortene, etter at dørene ble stengt. Trælnes eier som kjent både anlegget og tomta, og vil stå fritt til å eventuelt videreføre de aktivitetene som han ønsker.