Leder:

- Viser en grad av sårbarhet som de færreste hadde forestilt seg

I regjeringens siste krisepakke er reiselivsnæringene tilgodesett spesielt, og det finnes det gode grunner til.

Å avgjøre hvilke bedrifter som har livets rett, vil normalt være markedets oppgave. I unormale tider får regjeringen en krevende jobb.

nyheter

Et halvt år etter korona-nedstengningen er status for norsk næringsliv totalt sett at det har gått bedre enn fryktet, målt ut fra omfanget av de første krisebevilgningene.

Arbeidsledigheten er fortsatt altfor høy. Men reiseliv og transport er bransjene med størst ledighetsøkning under pandemien. Reiselivet har lenge og med tverrpolitisk enighet vært blinket ut som et satsingsområde, både i og etter oljealderen. En selvsagt hovedstrategi går ut på å lokke en økende andel av en økende internasjonal turiststrøm til Norge – og særlig de pengesterke andelene.

Reiselivsnæringene er følsomme for svingninger i internasjonal økonomi. I møtet med en viruspandemi viser imidlertid reiselivet en sårbarhetsgrad som de færreste hadde forestilt seg. Vekstnæringen fikk en bråstopp, og lite tyder på noen snarlig omstart. Derfor er det på sin plass med den kontantstøtteordningen regjeringen nå legger opp til, for at bedriftene med størst inntektstap skal klare sine løpende utgifter. Viktig er også den foreslåtte potten til utvikling og omstilling for reiselivsaktører i distriktene.

Med de nye støttepakkene til norsk næringsliv varsler regjeringen en ny fase i krisehåndteringen. – Nå må vi i større grad se fremover mot de mer langsiktige utfordringene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H), med omstilling som ett av stikkordene. Å hindre at ellers levedyktige bedrifter bukker under, er en overordnet målsetting som ble formulert allerede i mars. Næringsminister Iselin Nybø (V) understreker målsettingen for reiselivsdelen av pakkene.

Å avgjøre hvilke bedrifter som har livets rett, vil normalt være markedets – det vil si kundenes – oppgave. I unormale tider får regjeringen en krevende jobb med å fastlegge detaljene i ordningen, i samarbeid med reiselivsbedrifter og bransjeorganisasjoner og med opposisjonen på Stortinget. Kontantstøtten som nå skal vedtas, gjelder bare ut året. Her må behovet for mer forutsigbarhet balanseres mot nødvendigheten av treffsikkerhet i støttekriteriene – for bedrifter som i overskuelig fremtid vil være prisgitt skiftninger mellom rødt, gult og grønt på verdenskartet.